Cymraeg

CROESO I GYMDEITHAS CAS-GWENT

Rydym yn grŵp gwirfoddol lleol, a ffurfiwyd ym 1948 i archwilio a hyrwyddo hanes rhyfeddol y dref ac i gadw llygad ar ddatblygiadau newydd.

Mae’r Gymdeithas Cas-gwent wedi bod yn weithgar yn gosod y palmant a’r placiau wal o amgylch y dref. ac mae wedi cyhoeddi llawer o lyfrau a phamffledi ar hanes hynafol a mwy diweddar y dref.

Mewn amseroedd arferol, rydym yn cwrdd ar y trydydd dydd Mercher ym mhob mis (ac eithrio Awst a Rhagfyr) yn y Neuadd Drilio yn Cas-gwent, i glywed sgwrs o ddiddordeb lleol a / neu hanesyddol, a chlywed am newidiadau yn y dref a’r ardal gyfagos.

Mae’r Gymdeithas yn grŵp cyfeillgar a gweithgar yn gymdeithasol, ac mae’n croesawu aelodau newydd. Yn ogystal â chyfarfod yn rheolaidd, rydym hefyd yn trefnu teithiau a gwibdeithiau.

Ar hyn o bryd, oherwydd cyfyngiadau COVID-19, cynhelir ein cyfarfodydd misol rheolaidd trwy Zoom, a gohirir ein gwibdeithiau.

Am fwy o fanylion aelodaeth cliciwch yma.

Edrychwch trwy’r wefan hon i weld beth sydd ar y gweill – efallai y byddwn yn cwrdd â chi yn y Neuadd Drilio yn 2021?